Poistenie sedadiel

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom

Toto poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené nemenovaným osobám prepravovaným motorovým vozidlom, ku ktorým dôjde následkom úrazu.

Poistenie už od 25 € ročne!

 

Týmto poistením sú kryté riziká:

- smrť následkom úrazu

- trvalá invalidita následkom úrazu

- denné odškodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazu

- zlomeniny a popáleniny následkom úrazu

 

Výhodou tohto produktu je:

Poistenie platí pre akéhokoľvek pasažiera sediaceho v aute (napr. člen rodiny, zamestnanec, ale aj stopár).

Všeobecné poistné podmienky k Produktu