Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom

Toto poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené nemenovaným osobám prepravovaným motorovým vozidlom, ku ktorým dôjde následkom úrazu.

Poistenie už od 25 € ročne!

 

Týmto poistením sú kryté riziká:

- smrť následkom úrazu

- trvalá invalidita následkom úrazu

- denné odškodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazu

- zlomeniny a popáleniny následkom úrazu

 

Výhodou tohto produktu je:

Poistenie platí pre akéhokoľvek pasažiera sediaceho v aute (napr. člen rodiny, zamestnanec, ale aj stopár).

Všeobecné poistné podmienky k Produktu