Aktuality

Česká Asociácia spoločností finančného poradenstva a sprostredkovania (ČASF) a slovenská Asociácia finančný...
UNIQA poisťovňa rástla rýchlejšie ako poistný trh (trh: 5,4% / UNIQA: 7,0%), svoj podiel zvýšila na 5,3%. H...
Úspešná spolupráca poisťovne Groupama a OTP Banky, ktorá je jej strategickým partnerom, aj naďalej pokračuj...
Od 1. januára 2019 sa zvyšuje minimálny aj maximálny vymeriavací základ. Nový minimálny vymeriavací základ ...
Príspevková sadzba do sporivého piliera sa od roku 2017 každoročne zvyšuje o 0,25 percentuálneho bodu až do...
Sociálna poisťovňa v novembri odoslala 9534 SMS a e-mailov, v ktorých upozornila vyše 7000 zamestnávateľov ...
Nemecké banky vzhľadom na nízke úrokové sadzby zvýšili poplatky za vedenie účtov, platobných kariet, prevod...
Nová štúdia agentúry GfK Austria analyzovala tri kľúčové oblasti, ktoré v súčasnej dobe „stavajú na hlavu„ ...
Moderné technológie ovplyvňujú takmer všetky odbory ľudskej činnosti, preto ani finančný a poistovací sekto...
V Mníchove sa v druhej polovici septembra konala vysoko reprezentatívna konferencia venovaná poisťovníctvu ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

Zdroj: www.opoisteni.sk