Aktuality

Nie tridsiatnici, ale štyridsiatnici so sebou prinášajú maximum pracovnej produktivity. Vďaka tomuto faktu ...
V Chorvátsku sa jazdí na pravej strane a predbieha na ľavej. Na alkohol je všeobecný limit 0,05 promile v k...
Od 1. júla 2019 nastáva v sociálnom poistení niekoľko zmien, ktoré sa vám môžu dotýka. Pozrite si ich prehľ...
Pozor na únavu a nepozornosť. Ak na dovolenku cestujete autom, je potrebné dodržiavať niekoľko pravidiel.
O takmer 18 eur (presne 17,96 eura) narástol priemerný starobný dôchodok za uplynulý rok. Ku koncu mája 201...
Internet ako predajný kanál získava stále viac na význame. Podľa aktuálnej štúdie švajčiarskeho výrobcu sof...
Po novom nezamestnaní získajú dávku automaticky so zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a budú m...
V časopise Versicherungswirtschaft, ktorý má v Nemecku podobnú úlohu ako u nás Poistný obzor, bola publikov...
InsurTech sú čím ďalej menej pokladané za potenciálne ohrozenie trhu a už dlhší čas nesporne patria do neme...
Insurance Europe (IE), ktorá združuje 34 národných asociácií poisťovní a zaisťovní z príslušných európskych...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

Zdroj: www.opoisteni.sk