Aktuality

Ministerstvo financií (MF) SR navrhuje upraviť tri typy informačných formulárov pri poistkách.  ...
Výkonný riaditeľ AXA Thomas Buberl počíta s tým, že Amazon a Google „prídu" tiež do Európy. Nemeckým noviná...
Okrem toho, že Union poisťovňa patrí k priekopníkom a expertom na kvalitné cestovné poistenie, v minulom ro...
Aktuálne stále nie je známa odpoveď na otázku, či bude prijatá nejaká forma dohody medzi EÚ a Spojeným kráľ...
Vlaňajšok bol pre poisťovne kľúčový z dôvodu zavedenia 8 % odvodu na neživotné poistenie, ako aj 8 % dane z...
V decembri vydala Európska komisia (Komisia) pohotovostný (či alternatívny) akčný plán na prípravu na prípa...
Ministerstvo financií SR poslalo do medzirezortného pripomienkového konania vyhlášku k poistkám, ktorá sa d...
Ministerstvo financií predkladá návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára o jednotli...
Ministerstvo finanicí SR poslalo do medzirezortného pripomienkového konania vyhlášku k poistkám, ktorá sa d...
Sociálna poisťovňa zaznamenala v minulom roku prudký nárast počtu materských dávok vyplácaných otcom dieťať...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

Zdroj: www.opoisteni.sk