Aktuality

Nemeckí poisťovací sprostredkovatelia sa v súčasnej dobe stále ešte vyrovnávajú s implementáciou smernice 2...
Koncom roka 2018 sa úverovanie podľa Národnej banky Slovenska súkromnéhosektora spomalilo....
Poisťovniam na Slovensku pri odhaľovaní poistných podvodov už viac ako dva roky pomáha Slovenská asociácia ...
Niektoré trendy rozpoznateľné už v predchádzajúcich rokoch sa ďalej prehĺbili. Ukazuje to aktuálny správa d...
Sociálna poisťovňa vyplatila v minulom roku 130 975 všetkých typov úrazových dávok. Ich priemerný mesačný p...
Komerčné poisťovne sa aj v minulom roku potýkali s pokusmi o poistné podvody....
Vo februári 2019 Sociálna poisťovňa upozornila na aktuálny nedoplatok na poistnom za január 2019 živnostník...
Allianz – SP odhalila poisťovacie podvody za 6,3 milióna eur, vyše tretinu tvorili podvody podnikateľov. 
Boj s poisťovacími podvodmi patrí medzi jednu z priorít UNIQA poisťovne, ktorá sa takto usiluje eliminovať ...
Každoročne sa státisíce európskych študentov rozhodnú skúsiť štúdium v zahraničí a vydajú sa na Erasmus+. V...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

Zdroj: www.opoisteni.sk