Aktuality

Najlepšie poistenie nehnuteľnosti a hypotéky má opäť Allianz – Slovenská poisťovňa. Prvenstvá v oboch kateg...
Dôvera rozširuje svoj grantový program Bojovníci za zdravie pre právnické osoby. O grant môžu požiadať zdra...
Podľa štatistiky UNIQA poisťovne sa najmenej poistných udalostí na cestách stáva na Veľkonočnú nedeľu, kedy...
Skupina AXA, svetový líder v oblasti poistenia a správy majetku, poistila zodpovednosť dvoch stavebných fir...
Počet finančných agentov má v posledných rokoch mierne klesajúcu tendenciu. Poukázala na to aj aktuálna Spr...
Z dnešných 3,5 milióna Rakúšanov vo veku vyššom ako 50 rokov verí takmer jedna tretina, že ich finančná sit...
V marci Sociálna poisťovňa odoslala upozornenia na aktuálny nedoplatok poistného za mesiac február 2019 živ...
Starostlivosť o dieťa vo väčšine rodín zabezpečujú práve ženy, čo má dopad na ich budúci dôchodok. Ako to b...
Generálny riaditeľ UNIQA poisťovne Martin Žáček sa stal Poisťovákom roka 2019. O tomto ocenení rozhodli v p...
Časť opornej konštrukcie okolo ružicových okien požiarom poškodenej parížskej katedrály Notre-Dame rozoberú...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

Zdroj: www.opoisteni.sk