Aktuality

Od začiatku tohto roka má vlastníka so sídlom v daňovom raji o 33 slovenských firiem viac ako vlani....
Americké majetkové poisťovne neraz sklamú svojich klientov v niektorých kľúčových oblastiach počas likvidác...
Americkým zákonodarcom nedáva spávať nočná mora z 11. septembra 2001. Teraz v rámci tlaku na zvýšenie bezpe...
Prichádza Veľká noc, sviatky hojnosti a času stráveného v blízkom kruhu rodiny. Pre mnoho ľudí to znamená, ...
V súvislosti s kontrolami výberu poistného udelila Sociálna poisťovňa v minulom roku zamestnávateľom 3 135 ...
Priemerná mesačná suma doživotného dôchodku vyplatená za obdobie január a február bola pri základnej forme ...
Ako povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) nie ste platením povinných odvodov poistení pr...
Najlepšie poistenie nehnuteľnosti a hypotéky má opäť Allianz – Slovenská poisťovňa. Prvenstvá v oboch kateg...
Dôvera rozširuje svoj grantový program Bojovníci za zdravie pre právnické osoby. O grant môžu požiadať zdra...
Podľa štatistiky UNIQA poisťovne sa najmenej poistných udalostí na cestách stáva na Veľkonočnú nedeľu, kedy...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

Zdroj: www.opoisteni.sk